Rozvíjíme Ústecko

POSLÁNÍ

Posláním organizace Rozvíjíme Ústecko, z.ú. je zvyšování kvality života občanů Ústeckého kraje a rozvoj obecně prospěšných aktivit v Ústeckém kraji.

VIZE

Rozvíjíme Ústecko, z.ú. je respektovaným poskytovatelem kvalitních služeb a realizátorem obecně prospěšných aktivit pro občany Ústeckého kraje.

HODNOTY

  • Transparentnost - Být transparentní směrem k donátorům, uživatelům služeb a široké veřejnosti.
  • Princip 3E - Realizovat aktivity v souladu s principy efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.
  • Dlouhodobý rozvoj - Usilovat o dlouhodobý přínos a rozvoj realizovaných aktivit.