Rozvíjíme Ústecko

Rozvíjíme Ústecko, z.ú. je nezisková organizace, která byla založena v roce 2014. Usilujeme o rozvoj kvality života občanů Ústeckého kraje prostřednictvím realizace obecně prospěšných projektů se sociální, vzdělávací, volnočasovou a kulturní náplní. Projekty jsou zaměřeny pro různé specifické cílové skupiny i širokou veřejnost.