Rozvíjíme Ústecko

Dne 26. 05. 2014 byla krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána organizace Rozvíjíme Ústecko, z. ú. do rejstříku ústavů. Základní informace o nás:
Název: Rozvíjíme Ústecko, z.ú.
IČO: 030 20 886
Sídlo: Mezistanice 157, 403 22, Ústí nad Labem