Rozvíjíme Ústecko

fotbal webVelká většina dětí a mládeže v sociálně vyloučených lokalitách není zapojena do žádných pravidelných sportovních a pohybových aktivit. Děti a mládež z cílové skupiny nemají motivaci ani finanční prostředky, aby se zapojili do sportovních aktivit v rámci standartních sportovních klubů a oddílů. Tráví volný čas pasivním způsobem a nevyvíjí v průběhu týdne vyjma školních hodin tělesné výchovy žádnou fyzickou aktivitu. Na základě našich zkušeností víme, že děti a mládež mají zájem zapojit se do sportovních aktivit, pokud se realizují v blízkosti jejich bydliště a bez nutnosti finančních příspěvků.
Sportovní kroužek bude otevřen od září 2015 na vybrané základní škole v Neštěmicích. Kroužek je určený pro děti a mládež od 11 - 20 let a je zdarma.