Rozvíjíme Ústecko

Na závěr fotografického kroužku byly na výstavu vybrány nejhezčí fotografie, které účastníci v průběhu kroužku pořídili. Fotografie jsme nechali vytisknout a uspořádali malou výstavu v kavárně Café Max v centru města Ústí nad Labem. V průběhu měsíce listopadu se tak mohli návštěvníci kavárny seznámit s pohledem dětí a mládeže na místo, kde bydlí nebo tráví volný čas.  
2b